Standard vilkår - montering

Før oppstart


 • Ved alle aksepterte tilbud sendes det forhåndsfaktura på 50% av totalen ved oppstart.
 • Ved bestilling av kjøkken fra f.eks IKEA igjennom oss, faktureres hele kjøkkenet på forhånd.
 • Tilbudet er gyldig i 30 dager fra det er sendt fra oss, med mindre annet er spesifisert.
 • Tilbudet inkluderer miljøgebyr.


Ved oppstart


 • Etter prosjektet er startet gis det ikke retur på forhåndsfaktura (se første punkt) ved avbestilling.
 • Alle endringer som ikke er spesifisert i tilbudet, skal informeres skriftlig.
 • Ved avlysning/flytting av montering nærmere enn 24 timer vil kunden faktureres for 1,5 times arbeid.
 • Levering og montering utføres på medgåtte timer, med mindre annet er avtalt på forhånd.
 • Dersom det er forsinkelser i levering av deler eller hele kjøkken, som gjør at arbeidet forsinkes og vi er nødt til å komme tilbake for å ferdigstille, faktureres dette etter medgåtte timer og oppmøte.
 • Området for utførelse av arbeid skal være ryddet, tilgjengelig og gi tilstrekkelig bevegelsesfrihet for montering
 • Rør og/eller elektriske installasjoner, prydgjenstander eller annet som hindrer tilgang på området må fjernes innen igangsetting.
 • Kunde er selv ansvarlig for å dekke til å beskytte møbler, installasjoner, gulv (vi dekker til gulv ved kjøkkenmonteringer), tepper eller gjenstander som er i området hvor oppdraget gjennomføres. Vi er ikke erstatningsansvarlig for gjenstander som er skadet eller tilsølt om de ikke er dekket/beskyttet.
 • I tilfeller ved Force Majeure, uforutsette hendelser som krig, streik, eller andre store hendelser som er utenfor vår rekkevidde vil avtalt arbeid kunne flyttes.
 • Dersom arbeidet blir utført på timer og medgått materiell vil det faktureres underveis i arbeidet(A-konto), det vil da bli fakturert fortløpende etter 37,5 timer utført arbeid. Med mindre annet er avtalt skriftlig.


Etter utført • Alle fakturaer har 7 dager forfall, men mindre annet er avtalt skriftlig på forhånd.
 • Ved for sen betaling påløper 2 % forsinkelsesrente pr mnd mot næringsdrivende og lovregulert forsinkelsesrente mot private, samt purreomkostninger.
 • Vi forbeholder oss eiendomsretten til alt levert materiell og utstyr inntil dette i sin helhet er betalt.
 • Vi gir ingen garanti eller reklamasjonsrett på produkter som ikke er levert av oss.
 • Det ytes ingen returrett på materiell som er avtalt, levert og montert. Med mindre det er feil på produktet og/eller at funksjonen ikke er iht. avtale.


Sist revidert 27.10.2023 - TG
Kontaktinfo
E-mail: post@thomasgjertsen.no
Phone: +47 900 26 170(08.00-16.00)

Made on
Tilda